Ondervindingskamer

Ondervinden is een continu proces en heeft vele raakvlakken. Deze kamer is een soort archiefkamer waar artikelen, verhalen, recensies, filmpjes worden geplaatst, die relevant zijn bij het ondervinden.

Deze kamer begint dus bijna leeg en zal zich in de tijd gaan vullen.
Om zelf te kunnen vinden dan wel jezelf te laten vinden wordt gestart met een voorzichtige rubricering. Conform de afstudeer scriptie het verhaal zelf en het zelf als verhaal (link naar pdf) worden hier 5 kasten voor ingeruimd:

 de kast voor het filosofische (het wijsgerige);

de kast voor het Jungiaanse ( het trekkende);

de kast voor het narratieve (het verhalende);

de kast voor het numineuze (het buitenredelijke);

de kast voor het polytheïstische (het meervoudige).

Hier gaat u dus allerlei weetjes over het ondervinden terugvinden. Natuurlijk kunt u hier altijd op reageren. (john@deondervinder.nl)